- e-ASEA.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta
 

    Oferujemy indywidualne rozwiązania w takich obszarach jak:
 
        sporządzanie umów o pracę/zlecenia/o dzieło,
             sporządzanie list płac,
             sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
             zgłoszenia/wyrejestrowania w ZUS pracowników,
             obsługa bieżących deklaracji do ZUS,
             obsługa dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 
     A także wiele innych- w zależności od potrzeb.  
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego